Pohybová přípravka

V pohybové přípravce se zaměřujeme na dívky i chlapce ve věku 4-6 let. Cílem této sportovní průpravy je všestranný motorický rozvoj dítěte za využití prostředků všeobecné gymnastiky. Gymnastický pohybový základ je beze sporu důležitým faktorem pro další sportovní odvětví, která většinou začínají s tréninky až od vyššího věku dítěte. V naší přípravce nabízíme dětem získání dobrých pohybových návyků, základy flexibility, koordinace atd. Talentovaným dětem se zájmem o gymnastiku nabízíme pokračování v rámci sportovní gymnastiky nebo Teamgymu. (www.cppo.cz)

Sportovní gymnastika a Teamgym

Tréninková činnost směřuje k osvojení gymnastických dovedností na všech nářadích víceboje a případné účasti na soutěžích pořádaných Českou gymnastickou federací (ČGF) v jednotlivých věkových a výkonnostních kategoriích. Děti soutěžící ve sportovní disciplíně Teamgym se účastní akcí pořádaných ČGF i ČASPV a také nesoutěžních vystoupení.