Sportovní klub Univerzity Palackého
Oddíl gymnastiky
U Sportovní haly 2
Olomouc 77900 

číslo účtu: 2501005765
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
kód banky: 2010 (bankovní ústav: Fio banka)
IČO: 00562335

Mgr. Martina Poláková – vedoucí oddílu, sportovní gymnastika dívky
e-mail: martinapolakova55@seznam.cz telefon: +420 605 244 866

Mgr. Jiří Buben, Ph.D. - sportovní gymnastika chlapci
e-mail: jiri.buben@upol.cz telefon: +420 777 012 708

Lucie Nemerádová - pohybová přípravka
e-mail: lucienemeradova@seznam.cz telefon: +420 732 116 189

!Příměstký tábor "Madagaskar" - 16. -20. 8. 2021!
Tel.: 608 70 70 20 - Martina Vavroušková Konopová