Rozpis tréninků oddílu gymnastiky SK UP Olomouc - 1. pololetí 2020/2021

VŠEOBECNÁ (ZÁJMOVÁ) GYMNASTIKA 6 až 11 let - nezávodní kategorie
(možnost navštěvovat tréninky 1x, 2x nebo 3x týdně)

PONDĚLÍ - 15:00 - 16:30
ČTVRTEK - 14:30 - 16:00
V případě naplnění dvou uvedených tréninků (a zájmu) bude otevřen třetí trénink.

TEAMGYM - závodní družstva
(povinné tréninky 3x týdně, případně i soboty a neděle)

ÚTERÝ - 15:00 - 18:00
STŘEDA - 15:00 - 18:00
ČTVRTEK - 14:30 - 16:00
PÁTEK - 15:00 - 18:00

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - závodní
(povinné tréninky 4x - 5x týdně, případně i soboty a neděle)

PONDĚLÍ - 15:00 - 16:30
ÚTERÝ - 15:00 -18:00
STŘEDA - 15:00 - 18:00
ČTVRTEK - 14:30 - 17:00
PÁTEK - 15:00 - 18:00