Přihlášky a platby

Vaše dítě můžete přihlásit do pohybové přípravky (PP). Přihlášky do pohybové přípravky podávejte prostřednictvím webu Centra pohybové přípravy Olomouc - www.cppo.cz. Dále pak do všeobecné gymnastiky (VG), Teamgymu (TG) nebo do sportovní gymnastiky (SG). Pohybová přípravka je určena dětem od 4 do 6 let a zaměřuje se na motorický rozvoj dítěte s prvky všeobecné gymnastiky. Gymnastika a Teamgym navazuje na PP a dále konkrétně rozvíjí tato sportovní odvětví. Je pro děti 6ti leté a starší. Více o rozdělení kategorií najdete v záložce O nás.

Pro přihlášení dítěte do oddílu gymnastiky je potřeba řádně vyplněná přihláška na daný školní rok a uhrazení členského příspěvku.
Přihlašování do VG a SG dívek na mail katerinaorsagova@seznam.cz.
Přihlašování do TG na mail martina.polakova@upol.cz
Přihlašování do SG chlapců prostřednictvím mailu jiri.buben@upol.cz.
Do mailu uveďte jméno, věk dítěte nebo datum narození dítěte.

Požadovanou částku zaplaťte ve prospěch bankovního účtu oddílu.

číslo účtu: 2501005765
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
kód banky: 2010 (bankovní ústav: Fio banka)

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Ceny za cvičení

SG nebo Teamgym
1. Cvičí 3x týdně 3x180 min. (4500,- za pololetí)
2. Cvičí 4x týdně 4x180 min. (4900,- za pololetí)
3. Cvičí 5x týdně 4x180 min. (4900,- za pololetí)

Všeobecná gymnastika
1.  Cvičí 1x týdně 3200,- za pololetí
2.  Cvičí 2x týdně 3400,- za pololetí