Pohybová přípravka (4 - 6 let)

ZŠ Svatoplukova, Řepčín / Hynaisova 9, Olomouc
Informace a přihlášky do PP zde: www.cppo.cz

Sportovní gymnastika a Teamgym (6 - 14 let)

Hynaisova 9, Olomouc

Časy tréninků na šk. rok 2019/2020 budou zveřejněny v průběhu srpna.

Termíny náborů dívek a chlapců do oddílu gymnastiky SK UP Olomouc:

Středa 14. 8. 2019 - 10:00 - 10:30

Úterý 20. 8. 2019  - 10:00 - 10:30

Středa 28. 8. 2019 - 10:00 - 10:30