Vaše dítě můžete přihlásit do pohybové přípravky (PP) nebo do sportovní gymnastiky a Teamgymu (SG). Pohybová přípravka je určena dětem od 4 do 6 let a zaměřuje se na motorický rozvoj dítěte s prvky všeobecné gymnastiky. Sportovní gymnastika a Teamgym navazuje na PP a dále konkrétně rozvíjí tato sportovní odvětví. Je pro děti 6ti leté a starší. Více o rozdělení kategorií najdete v záložce O nás.

Pro přihlášení dítěte do oddílu gymnastiky je potřeba řádně vyplněná přihláška na daný školní rok a uhrazení členského příspěvku.

Elektronickou příhlášku najdete níže. Vyplňte všechna pole a přihlášku odešlete.

Požadovanou částku zaplaťte ve prospěch bankovního účtu oddílu.

číslo účtu: 2501005765

variabilní symbol: rodné číslo dítěte

kód banky: 2010 (bankovní ústav: Fio banka)

V případě nejasností nás kontaktujte.

Přihláškový formulář

Matka:

Otec:

Mám zájem o:

Shromažďované údaje slouží pro registraci dítěte, s osobními údaji je nakládáno v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com